Privacy Policy

Je doet zaken met Feel-Better Favourites V.O.F. Mooihoofd is hier een onderdeel van. De eigenaars zijn Cathalijne en Sander van Waaij.

Contactgegevens: Lijsterlaan 57 - 3853 TB Ermelo - Nederland

Zie de informatie bij Klantenservice op de site om contact met ons op te nemen

Gebruik van persoonsgegevens

Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens is als volgt:

 • Persoonsgegevens van klanten worden door Feel-Better Favourites gebruikt om bestellingen, betalingen en facturen (in onze administratie) op zorgvuldige wijze af te handelen. Onze webshop zorgt voor automatische verzendingen van orderbevestigingen, verzendberichten en beoordeling beric
 • Aanmeldingen op de nieuwsbrief mailinglijst, deze aanmelding zorgt ervoor dat Feel-Better Favourites informatie via de e-mail in de vorm van een nieuwsbrief mag toe sturen. De aanmelding is jouw toestemming om de gegevens voor de nieuwsbrief verzending te gebruiken.

 

Wij werken via het principe van “Privacy by default” dat inhoudt dat we niet meer persoonsgegevens van je vragen dan noodzakelijk is om de opdracht of registratie uit te kunnen voeren. Door jouw gegeven toestemming tot het verwerken van gegevens mag je altijd intrekken.

Wie werken er nog meer met jouw persoonsgegevens als je een bestelling bij ons plaatst?

 • Wij verzenden via een extern magazijn die onze orders picken en versturen. Ook zij hebben de persoonsgegevens in handen maar gebruiken die enkel om onze orders te kunnen verwerken. De gegevens worden vervolgens ook gedeeld met de vervoerder (DHL, PostNL, GLS etc.) die jouw bestelling gaat leveren
 • Beoordelingen gaan via Kiyoh. wij stellen uitsluitend de persoonlijke gegevens ter beschikking waardoor jij als klant gericht een beoordeling kunt geven over ons bedrijf (naam en e-mailadres).

Betalingen gaan via:

 1. Multisafepay; wij stellen uitsluitend de persoonlijke gegevens ter beschikking die nodig zijn om via hun beveiligde systeem de betalingen van de orders te verwerken en te beheren. 
 2. Paypal; wij stellen uitsluitend de persoonlijke gegevens ter beschikking die nodig zijn om via hun beveiligde systeem de betalingen van de orders te verwerken en te beheren.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven per e-mail worden alleen aan klanten verstuurd die via de website hebben aangegeven deze berichten te willen ontvangen. De verzending gaat via Mailchimp, geregistreerd in Amerika via het EU-VS Privacy Shield Framework (https://www.privacyshield.gov/welcome). Zij mogen de persoonsgegevens (naam en e-mailadres) niet voor andere doeleinden gebruiken. Wanneer men hier geen gebruik meer van wil maken, dan kan de betreffende e-mail worden terug gestuurd met als onderwerp "unsubscribe" of op de unsubscribe of afmelden link worden gedrukt om af te melden. Als er daarnaast nog een andere mogelijkheid is, zal dit in de disclaimer van de e-mail worden opgenomen. Wil je jezelf nu direct afmelden voor onze nieuwsbrief? Klik dan hier.

Cookies

Feel-Better Favourites gebruikt cookies (kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen) om bezoekgegevens van onze site bij te houden, zoals de meest bezochte pagina’s. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt om de klant te herkennen bij een volgend bezoek. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kun je in de browser de cookies uitschakelen. In het programma Internet Explorer vind je deze onder: Internet/Extra/Beveiliging/Aangepast niveau. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Als je de cookies accepteert kun je ze natuurlijk altijd op een later tijdstip weer handmatig verwijderen. 

Bewaren van persoonsgegevens 

Je gegevens worden bewaard in ons webshop systeem en op onze computer (e-mails). We bewaren dit zolang dit wettelijk verplicht is. De reden voor het bewaren is om de bestelhistorie en de administratie kloppend te houden. De bewaartermijn die de Belastingdienst eist is leidend.

Rechten voor betrokkene

Recht op Inzage

Je hebt natuurlijk het recht op inzage in wat voor gegevens wij van je bewaren.

Recht op Rectificatie / Corrigeren

Je hebt het recht om je gegevens te corrigeren wanneer deze onjuist blijken te zijn of te zijn gewijzigd dan wel het recht om een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de gegevensverwerking gebeurt op basis van onvolledige gegevens.

Recht op Vergetelheid / Gegevens wissing

Je hebt recht om in een aantal gevallen je gegevens uit ons systeem te laten verwijderen:

 • als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt
 • als je de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van je gegevens intrekt
 • als je bezwaar maakt tegen de verwerking
 • als je persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • wanneer gegevens vanwege wettelijke verplichting na een bepaalde tijd gewist hadden moeten worden
 • als je jonger bent en je gegevens zijn verzameld via een app of website

Recht op Beperking van de Verwerking

Je hebt het recht om aan te geven dat je gegevens beperkt verwerkt mogen worden. Een beperking van de verwerking houdt in dat je persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden.

Recht op Gegevensoverdracht

Je hebt het recht om je gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat te verkrijgen. Hierdoor kan je jouw gegevens van de ene IT omgeving naar de andere verplaatsen door kopiëren of verzending.

Bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat wij gegevens verwerken. Wij zullen dat bezwaar serieus behandelen en toetsen aan de AVG en het bezwaar behandelen als een verzoek tot gegevens wissing mits er geen overeenkomst (afgewikkelde bestelling) aan gekoppeld zit.

Beleid bij eventuele Datalekken

In het geval er door een foute beveiliging of slordigheid van ons gegevens van jou naar buiten worden gebracht dan is er sprake van een datalek. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Wanneer wij hierover te weten komen zullen:

 • wij registreren wat er is gebeurd in ons register datalekken
 • het probleem proberen te verhelpen
 • het lekken van data melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens
 • en indien er een mogelijk voor personen een belang is die betrokken personen informeren.

Beveiligingsbeleid 

Wij werken met onze webshops via beveiligde servers en via https. Om bij de gegevens in onze webshops te komen kan er alleen worden ingelogd met daartoe bevoegde personen die op hun eigen account en met eigen wachtwoord inloggen. Betalingen gaan via de beveiligde websites van MultiSafepay en Paypal.

Klachten

Als je klachten hebt over onze wijze van omgaan met je persoonsgegevens en wij hebben geen voor jou acceptabele reactie gegeven op je klacht dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanzelfsprekend willen wij liever je klacht zelf oplossen door er in overleg met jou samen uit te komen.

Bijgewerkt dd. 17-5-2018